Privacy Statement

Wanneer u deze website bezoekt, verstrekt u persoonsgegevens aan OTTO Work Force. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Welke gegevens verzamelen we?
We registreren alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben om ons werk voor u goed te kunnen doen. We registreren daarom alleen gegevens die nodig zijn voor projectadministratie en bedrijfscommunicatie. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Die gegevens beveiligen we goed en behandelen we vertrouwelijk. Als deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd en/of geanonimiseerd. Wij delen persoonsgegevens nooit met derden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. Indien er geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Contact
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u gebruik te maken van een van de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@heteerlijkeverhaal.nu.

Cookie statement       Privacy statement