Vakkrachten uit het buitenland zijn een oplossing voor het tekort aan personeel in de zorg.

Dit is een
FEIT.

Als we de komende jaren ook de beste zorg in Nederland willen, dan moeten we dingen anders gaan aanpakken. Uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat we in 2031 maar liefst 131.000 mensen in de zorg te kort zullen komen (1). Aan de ene kant neemt de zorgvraag van mensen enorm toe door de vergrijzing, maar onze hardwerkende zorgprofessionals vergrijzen natuurlijk ook. Als we dit zorginfarct willen voorkomen moeten we een drietal dingen oppakken.

Ten eerste, het vak aantrekkelijker maken door betere beloning, meer zeggenschap over het eigen werk en rooster. Ten tweede, blijven inzetten op innovatie en technologie die het werk van zorgprofessionals en patiënten vergemakkelijkt en de zorgvraag doet afnemen. Ten derde, goed opgeleide en Nederlandssprekende zorgprofessionals uit het buitenland laten meedraaien in de zorg. In landen om ons heen, zoals Duitsland, Zwitserland en Engeland, maken ze al gebruik van internationale vakkrachten in de zorg (2). Ook naar grote tevredenheid van de mensen in de zorg zelf. Engeland wil bijvoorbeeld op korte termijn 20.000 zorgprofessionals aantrekken om de druk op de zorg te verlichten. Als we hier dus niet snel werk van gaan maken, zijn andere landen ons voor en staan wij met lege handen.

In Nederland zijn er al positieve ervaringen met verpleegkundigen uit het buitenland. Voordat ze naar ons land komen, worden ze voorbereid op het leven hier. Ze hebben goede opleidingen en ze zijn gemotiveerd om hier te komen werken. Ze hebben gemiddeld zeven jaar werkervaring opgedaan, dus een stevige basis om hier aan het bed te komen staan. Samen met een Nederlandse buddy worden ze wegwijs gemaakt op de plek waar ze komen te werken. Door middel van een intensieve training van zes maanden worden ze op de hoogte gebracht van de Nederlandse taal en cultuur.

Het eerlijke verhaal is buitenlandse zorgprofessionals een onderdeel zijn van een grotere oplossing om het zorginfarct wat op ons af komt te vermijden. Voor politici is het tijd om nu de handschoen op te pakken en ook het eerlijke verhaal te vertellen dat buitenlandse zorgprofessionals een essentieel onderdeel vormen van de oplossing. Als we de zorgvraag kunnen dempen met innovatie en technologie, onze zorgprofessionals beter waarderen zodat het aantrekkelijker wordt en bereid zijn out-of-the-box te denken dan komen we samen een heel eind met de oplossing.

Arbeidsmigranten komen naar hier en blijven voor altijd hier.

Feit of fabel?

Wie vertelt het eerlijke verhaal?

Onverwacht viel enkele maanden geleden het kabinet. Dat betekent dat we op 22 november naar de stembus mogen. We brengen op de verkiezingsdag onze stem uit voor een nieuwe koers voor Nederland. Dit is het moment om de uitdagingen waar wij als land voor sta an aan te pakken.

Het is tijd voor grip op de toestroom van internationale vakkrachten. Daar zijn bijna alle politici en partijen het over eens. Maar wie vertelt het eerlijk verhaal? Wat is feit en wat is fabel?

Binnenkort de eerlijke graadmeter.

Weet jij het antwoord op deze stellingen?

Arbeidsmigranten komen naar hier en blijven voor altijd hier.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten pikken onze huizen in.

Feit of fabel?

De meeste arbeidsmigranten zijn illegaal in Nederland.

Feit of fabel?

Internationale vakkrachten doen het werk waar nu geen Nederlanders voor te vinden zijn.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Heeft u vragen?

Ondersteund door:

Volg ons:

Cookie statement       Privacy statement