Maar hoe gaan we dit oplossen?

Onze plannen.

Daarvoor hebben we veel goede ideeën en plannen waarvan we graag met de politiek mee aan de slag gaan. Als we willen dat onze hardwerkende arbeidsmigranten hier graag blijven werken en in de toekomst hier nog meer willen werken. 2,5 jaar terug heeft de Commissie Roemer een rapport geschreven waarin duidelijke aanbevelingen staan om op het gebied van fatsoenlijke huisvesting en het voorkomen van misstanden. Politici stonden toen vooraan in de rij om de conclusies te omarmen, maar 2,5 jaar later zien we hier nog weinig van terug. Daarom gaan we graag met politici aan de slag:

Fatsoenlijke en flexibele huisvesting voor hardwerkende arbeidsmigranten

Veel gemeenten halen met groot plezier werkgelegenheid in de vorm van distributiecentra of glas- en tuinbouw naar hun gemeente. Maar als werkgevers vervolgens aankloppen met de mededeling dat er ook oog moet zijn voor fatsoenlijke huisvesting, dan wordt er niet thuis gegeven. Dat zorgt voor problemen, want hardwerkende arbeidsmigranten komen vervolgens terecht in verkamerde woningen. Vaak ook nog op grote afstand van hun werkplek wat weer extra en onnodige reisbewegingen met zich mee neemt.

Daarom willen wij, in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Roemer, een huisvestingsnorm in gemeenten die grote distributiecentra naar hun gemeente halen. Te vaak zorgen gemeenten voor onnodige vertraging als werkgevers de fatsoenlijke huisvesting willen regelen. Met fatsoenlijke en flexibele huisvesting kunnen hardwerkende arbeidsmigranten een goed onderkomen krijgen op een plek dicht bij hun werkplek.

Daarom willen we graag samen met de landelijke en provinciale politici aan de slag om gemeenten een duwtje in de juiste richting te geven. Als iedere gemeente een plek aanwijst, kan daar snel en vergunningsvrij flexibele huisvesting worden gebouwd met de juiste voorzieningen.

45.000 woningen vrijspelen voor Nederlandse starters en gezinnen

Doordat werkgevers te vaak tegen een gemeente aanlopen die niet mee willen werken aan de bouw van de juiste huisvesting, worden hardwerkende arbeidsmigranten in de armen gedreven van huisjesmelkers die verkamerde eengezinswoningen verhuren voor veel te hoge prijzen. Hierdoor komen arbeidsmigranten in wijken te wonen waar zij zich niet thuis voelen, omdat ze er niemand kennen.

Uit cijfers van het Expertisecentrum Flexwoningen blijkt dat 45.000 woningen in Nederland hierdoor worden bewoond door hardwerkende arbeidsmigranten. Dat is onnodig, want met fatsoenlijke en flexibele huisvesting kunnen deze woningen worden vrijgespeeld om gezinnen en starters in onze dorpen en steden een mooie woning te bieden.

Het zorginfarct kunnen we voorkomen als we geen enkele oplossing uitsluiten

Als we de komende jaren ook de beste zorg in Nederland willen, dan moeten we dingen anders gaan aanpakken. Uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat we in 2031 maar liefst 131.000 mensen in de zorg te kort komen. Aan de ene kant neemt de zorgvraag van mensen enorm toe door de vergrijzing, maar onze hardwerkende zorgprofessionals vergrijzen natuurlijk ook. Als we dit zorginfarct willen voorkomen moeten we een drietal dingen oppakken.

Ten eerste, het vak aantrekkelijker maken door betere beloning, meer zeggenschap over het eigen werk en rooster. Ten tweede, blijven inzetten op innovatie en technologie die het werk van zorgprofessionals en patiënten vergemakkelijkt en de zorgvraag doet afnemen. Ten derde, goed opgeleide en Nederlandssprekende zorgprofessionals uit het buitenland laten meedraaien in de zorg.

In landen om ons heen, zoals Duitsland, Zwitserland en Engeland, doen ze dat al. Ook naar grote tevredenheid van de mensen in de zorg zelf. Engeland wil bijvoorbeeld op korte termijn 20.000 zorgprofessionals aantrekken om de druk op de zorg te verlichten. Als we hier dus niet snel werk van gaan maken, zijn andere landen ons voor en staan wij met lege handen.

Daarom willen we graag met politici aan de slag om te kijken welke maatregelen er nodig zijn om dit proces goed in te richten. Hierbij moeten we oog hebben voor de benodigde procedures, maar ook om te kijken welke onnodige regels er zijn die we kunnen schrappen.

Heeft u vragen?

Ondersteund door:

Volg ons:

Cookie statement       Privacy statement