De meeste arbeidsmigranten zijn illegaal in Nederland.

Dit is een FABEL.

De Nederlandse overheid houdt toezicht op de naleving van wetten en regels voor de toestroom van internationale vakkrachtenen neemt actie tegen werkgevers die inbreuk maken op deze wetten. Er is een vrij verkeer van personen in de Europese Unie, dus mensen van binnen de EU kunnen hier niet illegaal zijn.

In de Basisregistratie Personen (BRP) worden de gegevens geregistreerd van ingezetenen van Nederland en van mensen die geen ingezetene zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Om in Nederland aanspraak te kunnen maken op je rechten en je plichten te kunnen vervullen, is correcte registratie in de BRP van belang. Er wordt in de BRP
geen onderscheid gemaakt tussen EU-vakkrachtenen andere ingeschrevenen. Internationale vakkrachtenkunnen als ingezetene of als niet-ingezetene ingeschreven zijn, afhankelijk van de verwachte duur van hun verblijf in Nederland. (1) Het kan echter voorkomen dat zij zich niet inschrijven en hiermee onder de radar blijven. Helaas betekent dit voor hen vaak dat zij een salaris onder het minimumloonniveau verdienen en leven in slechte leefomstandigheden.

Hoeveel illegale vakkrachten uit het buitenlander momenteel in Nederland woon-en werkzaam zijn, is niet bekend. Om te zorgen voor een sluitend proces voor het registreren en bijhouden van gegevens over het verblijf van vakkrachten uit het buitenland, wordt met het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een rol voor werkgevers aangewezen.

Internationale vakkrachten doen het werk waar nu geen Nederlanders voor te vinden zijn.

Feit of fabel?

Wie vertelt het eerlijke verhaal?

Onverwacht viel enkele maanden geleden het kabinet. Dat betekent dat we op 22 november naar de stembus mogen. We brengen op de verkiezingsdag onze stem uit voor een nieuwe koers voor Nederland. Dit is het moment om de uitdagingen waar wij als land voor sta an aan te pakken.

Het is tijd voor grip op de toestroom van internationale vakkrachten. Daar zijn bijna alle politici en partijen het over eens. Maar wie vertelt het eerlijk verhaal? Wat is feit en wat is fabel?

Binnenkort de eerlijke graadmeter.

Weet jij het antwoord op deze stellingen?

Internationale vakkrachten doen het werk waar nu geen Nederlanders voor te vinden zijn.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Vakkrachten uit het buitenland zijn een oplossing voor het tekort aan personeel in de zorg.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten komen naar hier en blijven voor altijd hier.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten pikken onze huizen in.

Feit of fabel?

Heeft u vragen?

Ondersteund door:

Volg ons:

Cookie statement       Privacy statement