Arbeidsmigranten willen niet integreren in onze samenleving.

Dit is een FABEL.

Het eerlijke verhaal over integratie van arbeidsmigranten in onze samenleving.

Arbeidsmigranten zijn hardwerkende mensen die naar Nederland komen om werk te verrichten en ons te helpen in sectoren waar we grote tekorten te hebben. Zij hebben dromen en wensen die ze in Nederland proberen te verwezenlijken. Voor de een is een korter verblijf de wens en anderen willen langer in Nederland blijven. Arbeidsmigranten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en integratie maar officieel is er voor EU-burgers die in Nederland komen werken geen inburgeringsplicht. (1)

Veel arbeidsmigranten willen echter wel degelijk integreren in onze samenleving maar kennen de Nederlandse taal, onze instanties en lastige procedures niet voldoende om zelfredzaam te zijn in het complexe integratieproces. Kijk bijvoorbeeld naar het feit dat 25% lid is van een lokale sportvereniging en dat 64% zich ook thuis voelt in Nederland. Mooie cijfers, maar dat kan natuurlijk nog beter (2). Onderzoek wijst namelijk uit dat zij vaak externe hulp missen in de sociale omgeving om deze drempels te overkomen. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor deze arbeidsmigranten om Nederlands te leren en een soort integratietraject te volgen beperkt. (3)

Daarnaast spelen ook de werkgever, uitzender en lokale overheid een belangrijke rol in het begeleiden van arbeidsmigranten tijdens het integratietraject. Met een degelijke begeleiding en een beter politiek beleid kunnen arbeidsmigranten een sterker onderdeel uitmaken van de lokale samenleving en handelen naar de Nederlandse normen en waarden.

Om de integratie van arbeidsmigranten in Nederland in goede banen te leiden werd in 2020, onder leiding van Emile Roemer, het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aangesteld. Dit mede als gevolg van de slechte bescherming van arbeidsmigranten tegen Covid. Dit rapport biedt veel mogelijkheden voor de landelijke, regionale en vooral de lokale politiek om duidelijke maatregelen te nemen om de situatie van arbeidsmigratie te verbeteren en fatsoenlijke huisvesting te regelen voor arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten pikken onze huizen in.

Feit of fabel?

Wie vertelt het eerlijke verhaal?

Onverwacht viel enkele maanden geleden het kabinet. Dat betekent dat we op 22 november naar de stembus mogen. We brengen op de verkiezingsdag onze stem uit voor een nieuwe koers voor Nederland. Dit is het moment om de uitdagingen waar wij als land voor sta an aan te pakken.

Het is tijd voor grip op de toestroom van internationale vakkrachten. Daar zijn bijna alle politici en partijen het over eens. Maar wie vertelt het eerlijk verhaal? Wat is feit en wat is fabel?

Binnenkort de eerlijke graadmeter.

Weet jij het antwoord op deze stellingen?

Arbeidsmigranten pikken onze huizen in.

Feit of fabel?

De meeste arbeidsmigranten zijn illegaal in Nederland.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten pikken onze banen in.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten zijn ongeschikt om in de zorg te werken.

Feit of fabel?

Heeft u vragen?

Ondersteund door:

Volg ons:

Cookie statement       Privacy statement