Arbeidsmigranten pikken onze banen in.

Dit is een FABEL.

Het eerlijke verhaal over de invloed van arbeidsmigranten op de Nederlandse banenmarkt.

De veelgehoorde uitspraak “Arbeidsmigranten pikken onze banen in” is een fabel. We hebben veel meer banen dan mensen die het werk kunnen doen in Nederland. We hebben een historische krapte op de arbeidsmarkt. Dat verdringing door arbeidsmigranten in de praktijk beperkt is, komt doordat de werknemers, bijvoorbeeld uit Midden- en Oost-Europa, bereid zijn werk te verrichten waarvoor nauwelijks binnenlandse werknemers te vinden zijn. Zij vervullen een aantal banen wat neerkomt op 4,7% van het totaal aantal beschikbare banen in Nederland.

Het betekent dat de productie van deze arbeidsmigranten vrijwel volledig een toegevoegde waarde is op onze Nederlandse economie. Het weren van arbeidsmigranten of weigeren van nieuwe internationale medewerkers heeft daarom negatieve gevolgen voor de bedrijvigheid en de omvang van onze nationale economie. Dit moeten we dus absoluut niet willen, want zo komt ons land tot stilstand.

Uit onderzoek van het CBS blijkt ook dat het aantal vacatures in rap tempo oploopt. In het eerste kwartaal van 2022 waren er nog 133 vacatures op elke 100 werkzoekenden. In het tweede kwartaal van dat jaar waren dat er al 143 vacatures op elke 100 werkzoekenden (1). Banen zijn er dus in overvloed. Dit worden er de komende jaren alleen maar meer door de oplopende vergrijzing. De stelling ‘arbeidsmigratie pikken onze banen in’ is dus niet waar.

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Wie vertelt het eerlijke verhaal?

Onverwacht viel enkele maanden geleden het kabinet. Dat betekent dat we op 22 november naar de stembus mogen. We brengen op de verkiezingsdag onze stem uit voor een nieuwe koers voor Nederland. Dit is het moment om de uitdagingen waar wij als land voor sta an aan te pakken.

Het is tijd voor grip op de toestroom van internationale vakkrachten. Daar zijn bijna alle politici en partijen het over eens. Maar wie vertelt het eerlijk verhaal? Wat is feit en wat is fabel?

Binnenkort de eerlijke graadmeter.

Weet jij het antwoord op deze stellingen?

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten zijn ongeschikt om in de zorg te werken.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten willen niet integreren in onze samenleving.

Feit of fabel?

Arbeidsmigranten pikken onze huizen in.

Feit of fabel?

De meeste arbeidsmigranten zijn illegaal in Nederland.

Feit of fabel?

Heeft u vragen?

Ondersteund door:

Volg ons:

Cookie statement       Privacy statement